Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Alternate name: 
Catalan Agency for Health Information, Assessment, and Quality (CAHIAQ)
Country: 
Spain
World area: 
Europe
L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) és una entitat de dret públic adscrita al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que actua al servei de les polítiques públiques i està sotmesa a l'ordenament jurídic privat. L'AQuAS té la missió de generar coneixement rellevant per contribuir a la millorar de la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya. (was Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut - CAHIAQ)
References on the country: 

Journal Article

Book

Web Article

Spain - GHO Country statistics. Vol 2014. Geneva: World Health Organisation (WHO); 2014. Abstract
Spain - OECD Countries. Vol 2014. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); 2014. Abstract