Bibliography

W
Kaunelis D. When everything is too much: development of a CADTH narrow economic search filter. . In: 2011 CADTH Symposium. Evidence to Practice: Maximizing our Investment in Health Care. 2011 Apr 3-5; Vancouver, BC.; 2011.
V
U
Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: en handbok. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014.