Bibliography

Filters: First Letter Of Last Name is S  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R [S] T U V W X Y Z   [Show ALL]
[
W
V
U
Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: en handbok. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014.
Shojania KG, Sampson M, Ansari MT, Ji J, Garritty C. Updating Systematic Reviews. Report No.: 07-0087 ed. Rockville (MD) US) : Agency for Healthcare Research and Quality; 2007.
Sampson MJ. Updating searches for systematic reviews . Vol Doctor of Philosophy. Aberystwyth: Aberystwyth University; 2009.
T