Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: en handbok

TitleUtvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: en handbok
Publication TypeReport
Year of Publication2014
Corporate AuthorsSBU
InstitutionStatens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
CityStockholm
ISBN Number978-91-85413-72-0
URLhttp://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok.pdf